องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนธันวาคม 2566
folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนตุลาคม 2566
folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนกันยายน 2566
folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนสิงหาคม 2566
folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนมิถุนายน 2566
folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 141 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 140 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 139 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 137 ประจำเดือน พฤษภาคา 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 138 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 136 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนเมษายน 2566
photo การเลือกตั้งสมาชิกสภภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
find_in_page ปีที่ 2 ฉบับที่ 135 ประจำเดือน เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 134 ประจำเดือน เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 132 ประจำเดือน เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 133 ประจำเดือน เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 131 ประจำเดือน เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 127 ประจำเดือน เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 128 ประจำเดือน เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 129 ประจำเดือน เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 130 ประจำเดือน เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนมีนาคม 2566
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 123 ประจำเดือน มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 124 ประจำเดือน มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 122 ประจำเดือน มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 121 ประจำเดือน มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 120 ประจำเดือน มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 119 ประจำเดือน มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 118 ประจำเดือน มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 117 ประจำเดือน มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 116 ประจำเดือน มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 115 ประจำเดือน มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 107 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 106 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 105 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 104 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 103 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 102 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 101 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 100 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 99 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo ปีที่ 2 ฉบับที่ 98 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนมกราคม 2566
photo ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๙๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๙๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๙๒ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
photo ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๘๙ ประจำเดือน มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๙๐ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
photo ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๘๘ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
photo ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๘๗ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
photo ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๘๕ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๘๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๘๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนธันวาคม 2565
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 76 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 77 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 78 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 75 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 73 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 63 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 61 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
photo ปีที่ 10 ฉบับที่ 62 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 60 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 58 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนตุลาคม 2565
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 52 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
photo ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 49 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 50 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
find_in_page ปีที่ 1 ฉบับที่ 51 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนกันยายน 2565
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 38 ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 37 ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 36 ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 34 ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 35 ประจำเดือน กันยายน 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25

folder ข่าว อบต.สันโค้ง ประจำเดือนสิงหาคม 2565
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 23 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 22 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 20 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 21 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
photo ปีที่ 1 ฉบับที่ 19 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง