องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder ข้อบัญญัติ
insert_drive_file ข้อบัญญัติอบต.สันโค้ง เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
photo ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
find_in_page ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองการเผา พ.ศ.๒๕๕๗
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2557 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง