messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ผังขั้นตอนและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
มาตรการ/กิจกรรม/งานที่มีลักษณะเป็นแนวทางป้องกัน แก้ไขเหตุการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง