องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง
insert_drive_file รายงานการติดตามการบริหารความจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศง ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงกระคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file พระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลัง พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง