องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
photo ประกาศเจตนารมณ์ เรื่่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ใสสะอาด ๒๕๖๖" ฯ
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file ประกาศผลการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 120
find_in_page ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดเก็บขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
find_in_page การเผยแพร่รายงานการเงินประจำปี 2565 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
photo องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
photo ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
photo ประกาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
photo ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
photo ประกาศ ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
photo ประกาศ อบต.สันโค้ง หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
photo ประการผลการสอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
photo รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
photo ประกาศผลสอบสรรหาและแลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ สถานที่สอบประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
photo อัตราภาษีป้ายปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง