messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
โรงเรียนบ้านจำไก่ ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคล/นิติบุคคล เพื่อจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ ราย
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
โรงเรียนบ้านจำไก่ ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง กำหนดจำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนค่าตอบแทนและการต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช พ.ศ. ๒๔๘๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโ่ครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
การเผยแพร่รายงานการเงินประจำปี 2565 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ใสสะอาด ๒๕๖๖" ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
find_in_page ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดเก็บขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 542
find_in_page การเผยแพร่รายงานการเงินประจำปี 2564 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง