องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สันโค้ง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.สันโค้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง