องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file ประกาศฯ เรื่อง สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานกาารับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง