messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล อบต.สันโค้ง ปี 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 92
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564 - 2566 อบต.สันโค้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 95
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 100
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง