องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สันโค้ง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder ประกาศองค์การบริหารฯ
photo รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
photo ประกาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงาน ส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
photo ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
photo ประกาศ ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
photo ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
photo ประกาศ อบต.สันโค้ง หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
photo ประการผลการสอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
photo ประกาศฯ เรื่อง กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
photo รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
photo อัตราภาษีป้ายปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file รับสมัคร ม.พะเยา 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file รายงานกาารับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกวดราคาห้วยโป่งตอนบน จุดที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกวดราคาห้วยโป่งตอนบน จุดที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกวดราคาห้วยโป่งตอนบน จุดที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง