องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file คู่มือและทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ผังขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
find_in_page คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง และประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง