องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
วันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง
รายละเอียด : วันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง นายชาญชัย หอมนาน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอดอกคำใต้ นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีวิราช กำนันตำบลสันโค้ง นายพิมพ์ แสงทอง ประสภา อบต.สันโค้ง และนายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัด อบต.สันโค้ง พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.สันโค้ง ข้าราชการ พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา สังกัด อบต.สันโค้ง ร่วมกันแจกจ่ายกระเบี้อง ครอบหลังคา และสังกะสี ให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) จากพายุฤดูร้อน(วาตภัย) ของคืนวันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลสันโค้งและตำบลสว่างอารมณ์ จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน รวมทั้งหมด ๑๘๖ ครัวเรือน
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง