องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
วันอังคาร ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนพรัตน์ รักษ์ไพรสาณฑ์ นายอำเภอดอกคำใต้
รายละเอียด : วันอังคาร ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนพรัตน์ รักษ์ไพรสาณฑ์ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุม อบต.สันโค้ง(ชั้น ๒) อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับตำบล และกลไก ๗ ภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ประกอบด้วย นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีวิราช กำนันตำบลสันโค้ง ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นตำบลสันโค้ง และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมลงนามฯ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนให้ตำบลสันโค้งเป็นตำบลเข้มแข็งระดับอำเภอดอกคำใต้
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง