องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
Sankhong Subdistrict Administative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ตรวจสอบแหล่งน้ำและระบบน้ำบาดาลตำบลสันโค้ง
รายละเอียด : วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายพินิจ สุวรรณไตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง พร้อมคณะผู้บริหาร และ นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ได้ร่วมกันตรวจสอบบ่อบาดาล หมู่ 6 , หมู่ 11 , อ่างห้วยชมภู , อ่างเก็บน้ำห้วยผาหนีบ , ที่ทำการประปา หมู่ 5 ,ที่ทำการประปา หมู่ 8 และที่ทำการประปาหมู่ 2 เพื่อร่วมกันแก้ไขและพัฒนาระบบน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคของตำบลสันโค้ง ต่อไป
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง