องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง
รายละเอียด : วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง พร้อมกับนายณรงค์ฤทธิ์ ศรีวิราช กำนัน ต.สันโค้ง นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัด อบต.สันโค้ง และนายวิศรุต อินทะนิล ประธานผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ ๒ ต.สันโค้ง คณะผู้บริหาร และนายไกรวุฒิ บุญธรรม นายช่างโยธา เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลโครงการวิจัยแผนงานวิจัยการบริหารจัดการน้ำแม่นยำสูงเพื่อรับมือกับภัยพิบัติซ้ำซากในพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิลุ่มน้ำโขงเหนือ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุม อบต.สันโค้ง(ชั้น ๒) ซึ่งนำเสนอโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล ผู้อำนวยการแผนงานการวิจัยฯและคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑.พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลความต้องการและพฤติกรรมการใช้น้ำและน้ำต้นทุนที่มีความแม่นยำ ๒.พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถวัดและติดตามการใช้น้ำ และระบบพยากรณ์ล่วงหน้าที่มีความแม่นยำในระดับพื้นที่ ๓.พัฒนานวัตกรรมการจัดการที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงในมิติคุณภาพน้ำและเศรษฐกิจ
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง