องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
วันอังคาร ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง
รายละเอียด : วันอังคาร ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาต้นแบบเพื่อสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวระดับตำบลสันโค้ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม อบต.สันโค้ง (ชั้น ๒) อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการพัฒนาต้นแบบฯ ร่วมกับสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพะเยาและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว สำนักงานเสริมสร้างสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สสส.) สำนัก ๔ เพื่อสรุปบทเรียน ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นจาการพัฒนาสุขภาวะด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัวในพื้นที่ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนระยะยาว โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมฯ รวมทั้งสิ้น ๒๗ คน
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง