องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
วันอังคาร ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง
รายละเอียด : วันอังคาร ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง มอบหมายให้ ร.ต.อ.ภูษิต จำรัส รองนายก อบต.สันโค้ง เข้าร่วมกิจกรรมการจักสานไม้ไผ่และการทำโมบายแมงมุม ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลสันโค้ง หมู่ที่ ๑ ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อให้ผู้สูงอายสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ๒. สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อผ่อนคลายความเครียดและความกังวลต่าง ๆ ๓. เพื่อให้เกิดความภูมิใจในตนเองที่สามารถเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีความสุขสนุกสนาน ตามคำขวัญ “สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวบุปผา คนสนิท ครูชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้กิจกรรมการทำโมมายแมงมุม และได้รับเกียรติจาก นางต้อย อารมสวะ ปราชญ์ชาวบ้านด้านการจักสานไม้ไผ่ตำบลสันโค้ง มาเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้กิจกรรมจักสานไม้ไผ่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียนผู้สูงอายุฯ และบุคลากร สังกัด อบต.สันโค้ง รวมทั้งสิ้น ๔๐ คน
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง