องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวคนพิการฯ
รายละเอียด : วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ร.ต.อ.ภูษิต จำรัส รองนายก อบต.สันโค้ง นายรัชกร นิลสิงขรณ์ รองนายก อบต.สันโค้ง นางดวงเดือน ไชยลังกา เลขานุการนายก อบต.สันโค้ง และนายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัด อบต.สันโค้ง ร่วมกับ นายธีระศักดิ์ จิน๊ะ ผญบ.ม. 3 ต.สันโค้ง และนายอรรถพล สุวรรณกาศ ส.อบต.สันโค้ง ม.3 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวคนพิการพร้อมมอบเครื่องดื่มชูกำลังแก่พี่น้องประชาชนที่ร่วมกันปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ดีสำหรับคนพิการ ราย นางจันทร์ดี คำน้อย บ้านเลขที่ 10 หมู่ 3 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง