องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
วันอังคาร ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายนพรัตน์ รักษ์ไพรสาณฑ์ นายอำเภอดอกคำใต้
รายละเอียด : วันอังคาร ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายนพรัตน์ รักษ์ไพรสาณฑ์ นายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอกคำใต้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมกิจกรรม "การฝึกอบรมการเย็บพวงกุญแจผ้าด้นมือและกิจกรรมการทำลูกประคบสมุนไพร” ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลสันโค้ง หมู่ที่ ๑ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยมี นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง พร้อมด้วย ร.ต.อ.ภูษิต จำรัส รองนายก อบต.สันโค้ง นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัด อบต.สันโค้ง นำบุคลากรของ อบต.สันโค้ง ให้การต้อนรับคณะฯ โดยกิจกรรมฯ ดังกล่าวได้รับการสนับสนุจาก นายเดชา คำสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ที่มอบหมายให้ นางณัฏฐ์วรัตถ์ ภัทรประสงค์ หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นำนักศึกษา จำนวน ๑๕ คน มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง และสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ภายใต้คำขวัญ "สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ" โดยมีคณะอาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ผู้สูงอายุ และบุคลากร อบต.สันโค้ง เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๕๐ คน
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง