องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
image เอกสารประชาสัมพันธ์/ความรู้ทั่วไป
"ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตำบลสันโค้ง" [21 พฤศจิกายน 2565]
ระวัง! โรคมือ เท้า ปาก [3 ตุลาคม 2565]
ระวัง! โรคมือ เท้า ปาก [3 ตุลาคม 2565]
โรคพิษสุนัขบ้า รู้ไว้...ป้องกันได้ [16 กันยายน 2565]
แนวทางการขอรับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน [3 กันยายน 2565]
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะถูกวิธี [30 มิถุนายน 2565]
การระงับและป้องกันอัคคีภัย ภัยแล้ง [30 มิถุนายน 2565]
แนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง [30 มิถุนายน 2565]
โรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)ภัยร้ายใกล้ตัว [24 มิถุนายน 2565]
ประชาสัมพันธ์ ลดใช้พลังงาน [15 มิถุนายน 2565]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 11 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง