องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ.2566
รายละเอียด : งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ "การต่อต้านทุจริต ซื้อสิทธิขายเสียง" และประชาสัมพันธ์ให้่ประชาชนตำบลสันโค้ง ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 ในวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง