ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมและรัฐพิธีต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง