ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการ วันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง