ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนข้างวัดห้วยทรายเลื่อน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยทรายแก้ว ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง