ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาน้ำผิวดินภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง หมู่ที่ 1 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง