องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2567
ข้อบัญัติ อบต.สันโค้ง
folder ข้อบัญัติ อบต.สันโค้ง

สถิติ sitemap
วันนี้ 293
เดือนนี้6,759
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)54,419
ทั้งหมด 172,578

info แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
แบบประเมิน EIT 2567info ประกาศต่างๆ
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

image
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
"วันเด็กแห่งชาติ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗"
๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทงอีสานล้านนา ประจำปี ๒๕๖๖
วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางจ้าวสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
การรณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
image เอกสารประชาสัมพันธ์/ความรู้ทั่วไป
วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ งานประชาสัมพันธ์ อบต.สันโค้ง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ "แจ้งเตือนภัยรู้ทันกลโกง" แก็งค์ CALL CENTER ขอบคุณค่ะ
การรับสมัครผู้สูงอายุเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง
โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร
ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖
การดูแลสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์
"ชีวิตลูกอยู่ในกำมือแม่"
เรื่อง การจัดการน้ำเสียในชุมชน
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ของสัตว์ป่าควบคุม
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอาหาร กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ [20 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมแสดงพลังในการปกป้องสถาบัน ถวายกำลังใจ แสดงความจงรักภักดี และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [18 กุมภาพันธ์ 2567]
งาน “เทศกาลวันดอกคำใต้งาม” ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [18 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมมหัศจรรย์นิเวศน์สามดีเพื่อเด็กปฐมวัย “พื้นที่สร้างสรรค์ชุมชน ๓ ดี” (ลานเล่น ลานเรียนรู้ สู่ภูมิปัญญา) ณ.ลานสร้างสรรค์ ศพด.บ้านสันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [28 มกราคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82
ประกาศราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตันฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview173

คำขวัญ อบต.สันโค้ง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (กปท.อบต.สันโค้ง)
folder โครงการและกิจกรรม
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
folder โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน-ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
info การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลสันโค้ง
folder หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลสันโค้ง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง