องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาววัชรินทร์ หงษ์สา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 093-9323699
นางสาวธัญญาลักษณ์ สมศรี
นักวิชาการศึกษา
นางสาวบุปผา คนสนิท
ครู ค.ศ.2
นางอาริสาร์ อารมสวะ
ครู ค.ศ.2
นางสาวกาญจนา รัตนวรรณี
ครู ค.ศ.1
นางสาวสายรุ้ง รัตนวรรณี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวไข่มุก จิตรจักร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิภาพรรณ เครือสาร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวพรวิกา ไชยสาร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุพรรณี เหล่ากุดบอด
ผู้ดูแลเด็ก


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง