messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
ประกาศราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตันฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ(ดอกเข็ม)หมู่ที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ฯลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยจำอ้อ หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง_000175 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 8 บ้านชาติภูไท poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยปางช้างตอนบน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายเลื่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยจำผักหนามหมู่ที่ 9 บ้านห้วยทรายแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยงูเหลือม หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยโป่งตอนบน จุดที่ 3 หมู่ที่ 8 บ้านชาติภูไท poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยโป่งตอนบน จุดที่ 2 หมู่ที่ 8 บ้านชาติภูไท poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยโป่งตอนบน จุดที่ 1 หมู่ที่ 8 บ้านชาติภูไท poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยจำค่า หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยป่าหอบ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายห้วยจำห้า poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายห้วยจำเชี้ย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง