องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สันโค้ง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยจำอ้อ หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง_000175 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 8 บ้านชาติภูไท poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยปางช้างตอนบน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายเลื่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยจำผักหนามหมู่ที่ 9 บ้านห้วยทรายแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยงูเหลือม หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยโป่งตอนบน จุดที่ 3 หมู่ที่ 8 บ้านชาติภูไท poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยโป่งตอนบน จุดที่ 2 หมู่ที่ 8 บ้านชาติภูไท poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยโป่งตอนบน จุดที่ 1 หมู่ที่ 8 บ้านชาติภูไท poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยจำค่า หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายห้วยป่าหอบ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายห้วยจำห้า poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
photo ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายห้วยจำเชี้ย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
photo ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
photo ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่องสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527)ห้วยป่าเปาตอนล่าง หมู่ที่ 4 บ้านจำไก่ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
photo ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่องสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527)ห้วยกิ่วหลวง หมู่ที่ 9 บ้านห้วยทรายแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
photo ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่องสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527)ห้วยป่าเปาตอนบน หมู่ที่ 4 บ้านจำไก่ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง