องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
insert_drive_file ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5 ได้มีการเลือกตั้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2543 สภาพทั่วไปของตำบลสันโค้ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวน ซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาสูงและพื้นที่ราบสูง อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ราบต่ำ ซึ่งเหมาะแก่การทำนา ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์
สภาพทั่วไปของตำบลสันโค้ง

อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ทิศใต้ ติดกับ ตำบลดอนศรีชุม และตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอปง จังหวัดพะเยา ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสว่างอารมณ์ และตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวนประชากรของตำบล - จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,746 คน ข้อมูลอาชีพของตำบล - อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ - อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, กลุ่มออมทรัพย์, กลุ่มแปรรูปกล้วย, วัด, สำนักสงฆ์ 9 แห่ง, โรงเรียนประถมศึกษา, กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบล, กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน คำขวัญตำบลสันโค้ง พระธาตุน้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แหล่งชีวิตห้วยชมพู สวยสุดหรูผ้าไหม ลวดลายผ้าขาวม้า งามตาหมอนขิด กระติ๊บชั้นดี มุ่งมั่นสามัคคี ล้วนมีคุณธรรม


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง