องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สันโค้ง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
camera_alt ภาพกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน [16 มิถุนายน 2565]
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ [15 มิถุนายน 2565]
โครงการ หนูน้อยร่วมใจสวมใสหมวกนิรภัย [14 มิถุนายน 2565]
โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันโค้ง ประจำปี 2565 [14 มิถุนายน 2565]
โครงการจัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันโค้ง ประจำปี 2565 [14 มิถุนายน 2565]
โครงการพัฒนาผู้เรียน(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย) ประจำปี 2565 [14 มิถุนายน 2565]
จิตอาสาพัฒนาดอกคำใต้ [18 พฤษภาคม 2565]
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ [12 พฤษภาคม 2565]
มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง [21 เมษายน 2565]
ลงพื้นที่ตำบลสันโค้ง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะ ตามแผนดำเนินงานโครงการประชารัฐรวมใจ จังหวัดสะอาด [5 เมษายน 2565]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 36 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง