องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง มอบหมายให้ ร.ต.อ.ภูษิต จำรัส รองนายก อบต.สันโค้ง และนายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัด อบต.สันโค้ง [2 ตุลาคม 2566]
วันพุธ ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง พร้อมด้วย ร.ต.อ.ภูษิต จำรัส รองนายก อบต.สันโค้ง [28 กันยายน 2566]
วันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๔๕ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีวิราช กำนัน ต.สันโค้ง นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัด อบต.สันโค้ง [26 กันยายน 2566]
วันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพิมพ์ แสงทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง [26 กันยายน 2566]
วันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.ภูษิต จำรัส รองนายก อบต.สันโค้ง [26 กันยายน 2566]
วันเสาร์ ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.ภูษิต จำรัส รองนายก อบต.สันโค้ง [24 กันยายน 2566]
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง [23 กันยายน 2566]
วันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง นายพิมพ์ แสงทอง ประธานสภา อบต.สันโค้ง นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัด อบต.สันโค้ง [22 กันยายน 2566]
วันอังคาร ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันโค้ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [20 กันยายน 2566]
วันอังคาร ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง และนายขจรศักดิ์ สีเสียดค้า นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [20 กันยายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 - 10 (ทั้งหมด 260 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง