องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง [20 มีนาคม 2566]
วันเสาร์ ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง [19 มีนาคม 2566]
วันศุกร์ ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง [18 มีนาคม 2566]
วันพุธ ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง [16 มีนาคม 2566]
วันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง [15 มีนาคม 2566]
วันท้องถิ่นไทย วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปี [15 มีนาคม 2566]
วันจันทร์ ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง [14 มีนาคม 2566]
วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง [13 มีนาคม 2566]
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง [10 มีนาคม 2566]
วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง [9 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 - 10 (ทั้งหมด 165 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง