องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันพุธ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง มอบหมายให้ ร.ต.อ.ภูษิต จำรัส รองนายก อบต.สันโค้ง [24 พฤศจิกายน 2565]
วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง [24 พฤศจิกายน 2565]
วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง [20 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๒๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง [15 พฤศจิกายน 2565]
วันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพิมพ์ แสงทอง ประธานสภา อบต.สันโค้ง [15 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง [13 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง [13 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง [9 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง [8 พฤศจิกายน 2565]
วันศุกร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง [7 พฤศจิกายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 - 10 (ทั้งหมด 109 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง