messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
image
วิธีแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตน[29 เมษายน 2567]
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗[17 มกราคม 2567]
"วันเด็กแห่งชาติ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗" [11 มกราคม 2567]
๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ[4 ธันวาคม 2566]
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทงอีสานล้านนา ประจำปี ๒๕๖๖ [22 พฤศจิกายน 2566]
วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖[22 ตุลาคม 2566]
๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[11 ตุลาคม 2566]
วันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางจ้าวสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖[10 สิงหาคม 2566]
การรณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค[3 สิงหาคม 2566]
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดบุญงาม หมู่ ๔ ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา[28 กรกฎาคม 2566]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 14 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง