องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder โครงการและกิจกรรม
photo โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ครู และคณะกรรมการบริหารศูนย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง (อบรมศึกษาดูงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดี ณ วัดใหม่ราษฏร์บำรุง ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 2-5 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file โครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันโค้ง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file โครงการหนูน้อยร่วมใจสวมใส่หมวกนิรภัย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file แผนพัฒนาการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง