องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สันโค้ง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder โครงการและกิจกรรม
insert_drive_file แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2561-2565
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 2-5 ปี
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file โครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันโค้ง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file โครงการหนูน้อยร่วมใจสวมใส่หมวกนิรภัย ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file แผนพัฒนาการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง