ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง หมู่ที่ 1 ตำบลสันโค้งอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง