ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายเข้าอ่างห้วยตาดแซะ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายเลื่อน ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง