ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการถนน คสล. ซอยบ้านนางเตือน คำสุ หมู่ที่ 1 บ้านสันโค้ง ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง